| 
 
Úvod
Firma Martin SW byla založena v České republice roce 1991 za účelem tvorby softwaru v oblasti letectví.
Specializuje se na SW pro výpočet soutěží v přesném létání a letecké rally a SW pro evidenci a zpracování
dat potřebných pro komplexní vedení dokumentace leteckého provozu. Více v sekci Naše produkty.
NOVINKY

  • 6.5.2018
    Byla uvolněna nová verze programu PrecisWin 5.00.01. Více v sekci Ke stažení.

  • 3.3.2016
    Byly uvolněny nové verze programů PrecisWin 5 a RallyWin 5. Více v sekci Ke stažení.
    Nejdůležitější změny:
    Tiskové výstupy byly zcela přepracovány pro lepší přehlednost.
    Nyní lze také tisknout až 2 obrázky v záhlaví reportu (např.logo).
    Kontrola porušení minimální a maximální povolené výšky byla přidána na všechny úseky tratě.
    Programy byly upraveny tak, aby splňovaly změny v pravidlech pro rok 2018!
    Všechny změny jsou popsány v uživatelských návodech, které jsou součástí instalačního programu.
    A další drobná vylepšení

  • 18.9.2016
    Jestliže máte program GPS.exe(adresáře Precis_Win nebo Rally_Win) s datumem vytvoření 25.09.2015
    vyměňte jej, prosím, za novou verzi odsud Ke stažení.


  •