| 
 
Úvod
Firma Martin SW byla založena v České republice roce 1991 za účelem tvorby softwaru v oblasti letectví.
Specializuje se na SW pro výpočet soutěží v přesném létání a letecké rally a SW pro evidenci a zpracování
dat potřebných pro komplexní vedení dokumentace leteckého provozu. Více v sekci Naše produkty.
NOVINKY


 • 2.4.2024
  Byla uvolněna nová verze programu RallyWin 7.0.1. Více v sekci Ke stažení.
  Zjednodušené zadávání bodů kružnice, možnost zadání oblouku delšího než 180 stupňů,
  přesnější zjištění kroužení na kružnici.


  Byla uvolněna nová verze programu PrecisWin 6.3.4. Více v sekci Ke stažení.
  Různá vylepšení a odstranění drobných chyb.


 • 27.04.2022
  Byla uvolněna nová verze programu RallyWin 6.01.02.

 • 11.03.2022
  Byla uvolněna nová verze programu PrecisWin 6.01.00.

 • 8.12.2021
  Byla uvolněna nová verze programu PrecisWin 6.00.04.

 • 23.11.2021
  Byla uvolněna nová verze programu PrecisWin 6.00.03.

 • 14.7.2021
  Byla uvolněna nová verze programu RallyWin 6.00.03.
 •