| 
 
Úvod
Firma Martin SW byla založena v České republice roce 1991 za účelem tvorby softwaru v oblasti letectví.
Specializuje se na SW pro výpočet soutěží v přesném létání a letecké rally a SW pro evidenci a zpracování
dat potřebných pro komplexní vedení dokumentace leteckého provozu. Více v sekci Naše produkty.
NOVINKY

 • 6.5.2018
  Byla uvolněna nová verze programu PrecisWin 5.00.01. Více v sekci Ke stažení.

 • 3.3.2016
  Byly uvolněny nové verze programů PrecisWin 5 a RallyWin 5. Více v sekci Ke stažení.
  Nejdůležitější změny:
  Tiskové výstupy byly zcela přepracovány pro lepší přehlednost.
  Nyní lze také tisknout až 2 obrázky v záhlaví reportu (např.logo).
  Kontrola porušení minimální a maximální povolené výšky byla přidána na všechny úseky tratě.
  Programy byly upraveny tak, aby splňovaly změny v pravidlech pro rok 2018!
  Všechny změny jsou popsány v uživatelských návodech, které jsou součástí instalačního programu.
  A další drobná vylepšení

 • 18.9.2016
  Jestliže máte program GPS.exe(adresáře Precis_Win nebo Rally_Win) s datumem vytvoření 25.09.2015
  vyměňte jej, prosím, za novou verzi odsud Ke stažení.


 •