| 
 
Úvod
Firma Martin SW byla založena v České republice roce 1991 za účelem tvorby softwaru v oblasti letectví.
Specializuje se na SW pro výpočet soutěží v přesném létání a letecké rally a SW pro evidenci a zpracování
dat potřebných pro komplexní vedení dokumentace leteckého provozu. Více v sekci Naše produkty.
NOVINKY


  • 14.7.2021
    Byla uvolněna nová verze programu RallyWin 6.00.03. Více v sekci Ke stažení.
    Byla uvolněna nová verze programu PrecisWin 6.00.02. Více v sekci Ke stažení.
  •