| 
 
FAQ
Otázka:
Při tvorbě startovní listiny semi-automatickým způsobem nejsou rychlejší letadla řazena na začátek před pomalejší.

Odpověď:
I v případě použití semi-automatického způsobu tvorby startovní listiny musíte přidělit jednotlivým letadlům pořadí startu (viz manuál). Program potom automaticky vypočítá jednotlivé časy startu letadel s ohledem na jejich rychlosti a případné střídání posádky.Otázka:
Když zadám interval mezi jednotlivými vzlety 5 minut, program nastaví 10 minut.(Vždy dvojnásobek.)

Odpověď:
Tato chyba již byla odstraněna. Stáhněte si prosím aktualizované soubory v sekci Ke stažení.Otázka:
Není mi jasné, jak správně zadat body (souřadnice) T/O a LND v PrecisWin.

Odpověď:
Vždy musí být zadány dva body T/O - každý na jednom konci dráhy a v její ose. To samé platí i o LND bodech. Souřadnice
T/O a LND bodu na stejném konci RWY mohou být totožné a nebo ne, záleží pouze na tom, kde chcete na RWY měřit čas T/O a čas
LND. Body musí být ale umístěny tak, aby při pojíždění na místo vzletu nedošlo k náhodnému protnutí jedné z T/O brány ve
směru zevnitř - ven, protože program začne vyhodnocovat let závodníka právě v tomto okamžiku. Proto také nezáleží na směru
vzletu. Šířka T/O brány a LND brány je dána v menu Constants -> Fly & Nav a brána je kolmá na směr RWY, který je dán právě
dvěma body umístěnými v její ose.
Poznámka: SP, FP a případně TP nebo SC musí být umístěny s ohledem na jejich vzdálenost od letiště! Vždy musí být zaručeno,
aby po vzletu z RWY a letu do SP nedošlo k protnutí brány nebo extended linie některého z výše uvedených bodů! Pokud by byl
např. FP umístěn tak, že po vzletu a letu na okruhu nebo letu k SP dojde k protnutí jeho brány nebo extended linie, program
ukončí sledování letu závodníka, protože nutně předpokládá, že již let ukončil a jako poslední čas dá protnutí LND brány ve
směru z venku – dovnitř.