| 
 
Naše produkty
V současné době jsou nabízeny tyto produkty:


 • Program PrecisWin v prostředí Windows pro komplexní zpracování a výpočet závodů v přesném létání (Precision Flying)
  podle pravidel FAI.
  Program PrecisWin byl schválen v říjnu 2005 na zasedání GAC komise v Limasolu jako oficiální program pro použití
  na všech soutěžích v přesném létání pořádaných pod patronací FAI.
  Vychází z dřívější schválené verze programu Precis pro operační systém MS-DOS.


 • Program RallyWin v prostředí Windows pro komplexní zpracování a výpočet závodů v letecké rally (Rally Flying) podle
  pravidel FAI.
  Program RallyWin byl schválen v říjnu 2006 na zasedání GAC komise v Heraklionu jako oficiální program pro použití
  na všech soutěžích v letecké rally pořádaných pod patronací FAI.
  Vychází z dřívější schválené verze programu Rally pro operační systém MS-DOS.


Pro potřeby českých a slovenských aeroklubů a soukromých provozovatelů jsou dodávány programy AKV a LPH, které
slouží pro kompletní evidenci a zpracování dat potřebných při vedení leteckého provozu.

 • Program AKV je určen pro vedení komplexní agendy spojené s provozem letadel - vedení evidence náletů motorových
  letadel, kluzáků, ULL (hlavní knihy), sledování náletů motorů, draků a vrtulí a jejich rezurzů. Vedení kont
  létajících - peníze, nálety. A další možnosti...


 • Program LPH je určen pro vedení evidence spotřeby a zásob pohonných hmot (tři druhy benzínů, tři druhy olejů
  a nafty). Dále umožňuje ve spojení s programem AKV počítat průměrnou hodinovou spotřebu letadel.
Od 3.11.2007 jsou v sekci Ke stažení volně k dispozici oba výše uvedené programy.